Menu & Search

Verlangen naar veiligheid

Vorig jaar zag het boekje van Beatrice de Graaf Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad het licht. Deze historica en terrorismedeskundige heeft het op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland geschreven naar aanleiding van een eerder gehouden bezinningsochtend  tijdens de Generale Synode waarop zij sprak. Het boekje is […]

Lees verder

Sacramentaliteit

In de kerkelijke liturgie worden voor de bijeengekomen geloofsgemeenschap in het oog lopende handelingen (rituelen) verricht die hun betekenis in de viering hebben. We kunnen denken aan het opheffen van handen bij de zegen of de groet, aan het breken van brood, uitgieten van wijn of scheppen van water. Brood, wijn en water functioneren daarbij […]

Lees verder

Dogmaticus Jan Muis

Dit nummer van Kerk & Theologie staat in het teken van de dogmaticus Jan Muis. Op 1 september 2017 neemt hij na 21 jaar hoogleraarschap afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit. In 1996 trad hij in Utrecht aan als hoogleraar Dogmatiek en Bijbelse theologie. Bij de vorming van de PThU in 2007 werd de leerstoel […]

Lees verder

Theologie en Biografie

Dit nummer van Kerk en Theologie verschijnt iets eerder dan u gewend bent.  De reden daarvoor is dat dit nummer gedeeltelijk in samenspraak met de Bond van Nederlandse Predikanten tot stand is gekomen. De predikantenbond houdt zijn jaarlijkse predikantendag begin april rond het thema ‘theologie en biografie’. Een aantal artikelen in dit nummer gaat dan […]

Lees verder

Verlangen

Terwijl onze maatschappij steeds verder digitaliseert, verschijn Kerk en Theologie nog gewoon op papier. In de redactie is er over gesproken of Kerk en Theologie een digitaal tijdschrift zou moeten worden. Een groot voordeel daarvan is dat het fysiek geen ruimte inneemt. Een papieren tijdschrift heeft zijn eigen charme: je kunt het in je handen […]

Lees verder

Predikant voor de toekomst

Het laatste nummer van 2015, editie 66/4, is geheel gewijd aan het thema: de predikant voor de toekomst. In 2001 schreef Gerben Heitink het boek Biografie van de dominee. Het laatste hoofdstuk gaf hij als titel ‘Om de toekomst van een “overbodig” beroep’. Hierin beschrijft hij een aantal ontwikkelingen rondom het predikantschap zoals hij die […]

Lees verder

Het EWV als sociale beweging

Nummer 66/3 van Kerk en Theologie opent met een artikel van Guus Labooy. Het is het vervolg op een eerder in dit tijdschrift verschenen artikel waarin Labooy een comparatieve epistemologie bepleitte bij de wetenschappelijke bestudering van het Oude Testament. Vanuit een onderscheid tussen geschiedschrijving en geschiedvorsing poogt Labooy nu de voetstappen van God in de […]

Lees verder

Vanuit het Groninger Theologisch Werkgezelschap

Nummer 66/2 van Kerk en Theologie, april 2015, opent met een meditatie van de hand van Willemien Otten over de 40-dagentijd als onderdeel binnen het vaste ritme van de liturgie. Daarna volgen er drie bijdragen die oorspronkelijk als lezing zijn gehouden op het mini-symposium dat het Groninger Theologisch Werkgezelschap op 26 januari jongstleden had georganiseerd […]

Lees verder

Navolging

In een tijd waarin steeds vaker tijdschriften, ook theologische, moeten stoppen vanwege een te klein abonneebestand, zijn we als redactie verheugd weer een lezenswaardig nummer van Kerk en Theologie aan te kunnen bieden: editie 66/1, januari 2015. Ed Noort opent met een meditatie over het Grote Gebod; over hoe het Sjema een pedant krijgt in […]

Lees verder

Grenzen in theologie en wetenschap

Het thema van editie 65/4 van Kerk en Theologie is: Grenzen in theologie en wetenschap. De aanleiding werd gevormd door de recente aandacht voor het fenomeen ‘slodderwetenschap’. Wetenschappers blijken ‘feiten’ soms te manipuleren of zelfs te produceren om maar aan bepaalde verwachtingen te voldoen. De wetenschappelijke wereld is onaangenaam wakker geschud en weet weer dat […]

Lees verder
Type your search keyword, and press enter to search