Menu & Search

Vanuit het Groninger Theologisch Werkgezelschap

Nummer 66/2 van Kerk en Theologie, april 2015, opent met een meditatie van de hand van Willemien Otten over de 40-dagentijd als onderdeel binnen het vaste ritme van de liturgie. Daarna volgen er drie bijdragen die oorspronkelijk als lezing zijn gehouden op het mini-symposium dat het Groninger Theologisch Werkgezelschap op 26 januari jongstleden had georganiseerd ter gelegenheid van zijn driehonderdste vergadering. Het werkgezelschap is in 1955 opgericht met als doel een brug te slaan tussen de academische theologie en de praktijk van de kerk. Dat het daarin slaagt, werd onder andere duidelijk door de komst van ruim honderd belangstellenden naar het mini-symposium. Rick Benjamins hield er de hoofdlezing over de mogelijkheden van het post-theïstisch spreken over God. Van twee zijden werd er op zijn lezing gereageerd: Taede Smedes vanuit de natuurwetenschappen en Mirella Klomp vanuit de geloofspraktijk van een seculiere samenleving. Wij zijn als Kerk en Theologie verheugd dat we de bewerkte lezingen aan onze lezers kunnen aanbieden.

Sinds een jaar worden wij via verschillende media indringend geconfronteerd met religieus geweld. Dit is niet nieuw; dit is van alle tijden. Riemer Roukema gaat in zijn artikel na hoe in de vroege kerk tegen Jezus’ uitspraak je vijanden lief te hebben werd aangekeken. Henk-Jan Prosman gaat vervolgens in gesprek met H.W. De Knijff naar aanleiding van diens laatste boek Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging. Prosman bestrijdt dat er zoiets als één continue denkgeschiedenis bestaat en bepleit een andere benadering voor het instorten van de religieuze bestel in Nederland. Gerrit Noort en Wilbert van Saane geven ten slotte een overzicht van recente trends en spanningsvelden met betrekking tot het uitzendingsbeleid van zendingsorganisaties. Dit alles wordt gecomplementeerd met de gebruikelijke rubrieken: de kroniek, boekbesprekingen en een overzicht van artikelen in andere theologische bladen.

Binnen de redactie hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Na vijftien jaar deel te hebben uitgemaakt van de redactie heeft dr. Bas Plaisier begin dit jaar te kennen gegeven te willen stoppen. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inbreng in de afgelopen jaren en wensen hem voor de toekomst alle goeds. Verder mag de redactie twee nieuwe mensen in haar midden verwelkomen in de persoon van dr. Mirjam de Baar, hoogleraar in de cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen, en dr. Klaas Bom, onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit.
De redactie wenst u veel genoegen bij het lezen van dit nummer.

Alco Meesters, eindredacteur.

>> De inhoudsopgave van Kerk en Theologie 66/2

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search