Menu & Search

Kerk en Theologie 63/3- juli 2012

Inhoud:

  • Ten geleide
  • Meditatie: De kerk als corpus mysticum
  • Bob Becking: Een tijd om te doden en een tijd om te genezen
  • Jart Voortman: Zionisme als geloof
  • Antonie Vos: Het dilemma van het monotheïstische dilemma
  • Klaas Zwanepol, Joop Boendermaker en Sonny Hof: De Nederlandse vertaling van de Augsburgse Confessie
  • Reinhard van Elderen: Continuïteit en discontinuïteit in de eschatologie
  • Jan Dirk Wassenaar: Ds. Roel Bijlsma en het Lemeler Convent
  • Kroniek
  • Boekbesprekingen

 

Type your search keyword, and press enter to search