Menu & Search

Kerk en Theologie 65/1 – januari 2014

Inhoud:

 • Ten geleide
 • Meditatie
 • Herman Paul: Leef je eigen leven. Zelfontplooiing als narratief sjabloon
 • Rick Benjamins: Het vrije individu en het dikke ik
 • Henk van den Belt: Uit de akker halen wat er in zit. Zelfontplooiing als roeping bij Klaas Schilder
 • Edward van ’t Slot: Zelfverloochening als zelfontplooiing
 • Wouter H. Slob: Zijn wij onze evaluatie?
 • Tjitze Baarda: ‘Nieuw en Oud’: Mattheüs 13:52 en Hooglied 7:14
 • Michiel Dubbelman: Philipp A. Kohnstamm en de “ijzeren” natuurwetten
 • Kroniek:
  * De PKN onder tucht
  * De Nationale Synode van 2013 (1)
  * De Nationale Synode van 2013 (2)
  * Grote mannen
  * Theologische kroniek uit Amerika (1)
 • Boekbesprekingen
 • Andere bladen

 

Type your search keyword, and press enter to search