Menu & Search

Kerk en Theologie 66/4 – oktober 2015

Inhoud:

 • Ten Geleide
 • Onverstoorbaar – Meditatie, Hijme Stoffels
 • Predikant 2025. De theologische visie van de kerk op het predikantschap voor de toekomst – Rein Brouwer
 • Kerk 3.0. Over dominee 2.0 en verder na haar voortbestaan – Wouter H. Slob
 • Waarvoor staat de protestants-gereformeerde predikant? – Theo Pleizier
 • Beroepsethiek voor pastores: een update – Jacques Schenderling
 • Verandert de rol van de predikant? – Johan van Holten
 • Niet langer solo, voortaan liever samen – Sophie Bloemert
 • Predikantschap voor bepaalde tijd – Gerrit van Meijeren
 • Wat doe ik hier in Gods naam? Een subjectieve verkenning – Liuwe H. Westra
  ggg
 • Kroniek:
  – De PKN op weg naar 2025
  – Permanente Educatie
  – God in de literaire ruimte: Verdeeldheid over godsdienstige uitingen!
  – IRTI-conferentie in New Brunswick
  – Theologische Kroniek uit Amerika (8)
  ggg
 • Boekbesprekingen:
  – James Alfred Loader, Proverbs 1-9 (Historical Commentary on the Old Testament)
  – A. van de Beek, Een  lichtkring  om  het  kruis.  Scheppingsleer  in  christologisch  perspectief (Spreken over God 3.1).
  – Th.J. de Jong, Over de redelijkheid van de christelijke hoop.
  – Tomáš Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
  – Oane Reitsma, Klank als religieuze presentie. De muzikale gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen.
  – G.C. den Hertog en H.G.L. Peels (red.), Vreemdelingen en bijwoners. Opstellen rond een  urgent  theologisch  thema.
  – Angel Anglada Anfruns (ed.), Paciani Barcinonensis opera quae extant (Corpus Christianorum, Series Latina 69B) & Angel Anglada Anfruns, In Paciani episcopi Barcinonensis opera silua studiorum (In strumenta Patristica et Medaeualia. Research on the Inheritance of Early and Medieval  Christian Thought 52).
  – Bart Koet, Augustinus  over  diakens,  zijn  visie  op  het  diakonaat.
  – Hubertus R. Drobner, Neu identiizierte Textzeugen zu den Predigten Augustins, Patrologia (Beit räge zum Studium der Krichenväter).
  – Ludo Noens, Subliem licht op de lijkwade van Turijn. Ware herkomst van een omstreden middeleeuwse relikwie.
  – Bas Hengstmengel, Denken met het hart. Christelijke ilosoie in de traditie van Augustinus en Calvijn.
  – Sze Sze Chiew, “You  Know  It  Completely”.  The  Concept  of  Middle  Knowledge  and Biblical Interpretation in Luis de Molina, Herman Bavinck, and William Lane Craig.
  – Wouter van Haaften en Gerlof Verwey (red.), Johan W. van Hulst pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetstappen van Coornhert.
  – Jan Hoek, Geroepen in een nieuwe eeuw. Geheim en missie van de gemeente.
  – Rein Brouwer, Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap.
  – John de Gelder, Het Imhotep Protocol en de tekenen van eeuwigheid.
  asd
 • Andere bladen

 

Type your search keyword, and press enter to search