Menu & Search

Het EWV als sociale beweging

Nummer 66/3 van Kerk en Theologie opent met een artikel van Guus Labooy. Het is het vervolg op een eerder in dit tijdschrift verschenen artikel waarin Labooy een comparatieve epistemologie bepleitte bij de wetenschappelijke bestudering van het Oude Testament. Vanuit een onderscheid tussen geschiedschrijving en geschiedvorsing poogt Labooy nu de voetstappen van God in de geschiedenis te ontwaren.

Hierna volgt een artikel van de hand van een van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal, Matthijs de Jong, die reageert op de kritiek die eerder door Bob Becking in dit tijdschrift is geuit op de vertaling van Psalm 124 in de BGT. Het artikel geeft een aardig beeld voor welke dilemma’s vertalers staan en welke vertaaloplossingen zij kiezen.

De korte exegetische bijdrage van Theo Korteweg neemt haar vertrekpunt in de BGT. Paulus zou er een dubbele rechtvaardiging leren wat in tegenspraak is met het ‘nieuwe perspectief’ op Paulus. Korteweg betoogt aan de hand van Galaten 5:5 dat gerechtigheid bij Paulus een door de Geest bewerkte realiteit is in het heden en dat er dus geen sprake van een dubbele rechtvaardiging kan zijn.

De hermeneutiek van vorig jaar overleden godsdienstfilosoof H.M. Vroom wordt door Martien Brinkman nader beschouwd. Volgens Brinkman heeft Vroom geen eigen filosofische hermeneutiek ontwikkeld, maar in het bijeenbrengen van een aantal cruciale noties heeft hij wel een eigen insteek vormgegeven waarvan het blijven stellen van de waarheidsvraag het meest kenmerkende is.

In zijn bijdrage beziet Wilbert van Iperen het Evangelisch Werkverband als een sociale beweging. Hij laat zien hoe het EW een onderscheidende beweging wil zijn binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Aan de hand van haar Bijbelgebruik wordt vervolgens duidelijk hoe het EW zich binnen het geheel van de kerk positioneert.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Hans Kronenburg belicht in zijn bijdrage een aspect dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen: Bonhoeffers omgang met de dagteksten zoals die jaarlijks door de Evangelische Broedergemeente wordt vastgesteld.

Dit alles wordt gecomplementeerd door een meditatie van de hand van Riemer Roukema over het al niet uitverkoren zijn van mensen die het evangelie links laten liggen, de kroniek, boekbesprekingen en een overzicht van artikelen in andere theologische tijdschriften.
De redactie van Kerk en Theologie wenst zijn lezers tot slot een goede zomer waarin zij hopelijk naast ontspanning ook tijd vinden voor het lezen van dit tijdschrift en andere theologische werken.

Alco Meesters, eindredacteur.

 

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search