Menu & Search

Navolging

In een tijd waarin steeds vaker tijdschriften, ook theologische, moeten stoppen vanwege een te klein abonneebestand, zijn we als redactie verheugd weer een lezenswaardig nummer van Kerk en Theologie aan te kunnen bieden: editie 66/1, januari 2015.

Ed Noort opent met een meditatie over het Grote Gebod; over hoe het Sjema een pedant krijgt in Jezus’ gebod elkaar lief te hebben. Hierna volgen vijf artikelen uit Groningen. Het college van bijzonder hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseert elk jaar een najaarscolloquium over een theologisch thema. Vorig najaar was het thema ‘navolging’.
De artikelen zijn de uitgewerkte lezingen. Henk van den Belt bijt het spits af met een kort historisch overzicht en enkele theologische overwegingen bij het thema. Herman Paul onderzoekt Augustinus’ preken over heiligen op het navolgingsmotief bij martelaren. Niet een gewelddadige dood maar de toewijding aan God is volgens Augustinus bepalend voor het martelaarschap in zijn tijd. Edward van ’t Slot laat drie Duitse theologen uit het midden van de vorige eeuw aan het woord. Ieder van hen heeft iets zinvols over navolging te melden en Van ‘t Slot probeert hun benaderingen te integreren middels de idee van
navolging als eschatologische gerichtheid. Volgens Rick Benjamins maakt het voor de navolging van Jezus verschil of wij Jezus zien als onze representant of als degene met wie wij ons verenigen of als degene die ons onder kritiek stelt. Wouter Slob ziet ten slotte de gelovige niet alleen als een passieve consument maar vooral als iemand die wordt opgeroepen tot actieve respons. Navolging wordt dan onder andere startpunt om aan de betekenisvolheid van het eigen leven inhoud te geven. Al met al leveren deze vijf artikelen een mooi palet rondom het thema navolging op.

Afgelopen najaar werd het Nederlands taalgebied ook een Bijbelvertaling rijker: Bijbel in Gewone Taal. Bob Becking heeft naast grote waardering ook enige kritiek op deze vertaling getuige zijn bespreking van Psalm 124. Uiteraard volgen hierna nog de kroniek, boekbesprekingen en een overzicht van de artikelen in andere theologische tijdschriften.
Rest mij alle lezers uit naam van de redactie heil en zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Alco Meesters, eindredacteur.

>> De inhoudsopgave van Kerk en Theologie 66/1

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search