Menu & Search

Predikant voor de toekomst

Het laatste nummer van 2015, editie 66/4, is geheel gewijd aan het thema: de predikant voor de toekomst. In 2001 schreef Gerben Heitink het boek Biografie van de dominee. Het laatste hoofdstuk gaf hij als titel ‘Om de toekomst van een “overbodig” beroep’. Hierin beschrijft hij een aantal ontwikkelingen rondom het predikantschap zoals hij die zag. Duidelijk was dat het predikantschap zou gaan veranderen. In dit themanummer willen we een aantal van die veranderingen nader beschouwen, want de predikant van weleer zal steeds vaker een voorbijganger blijken te zijn. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de kerk en daarmee de predikant in een missionaire situatie terecht is gekomen. Aan de missionaire predikant of de kerkelijke pionier zal echter in dit themanummer geen aandacht worden besteed. Als redactie vinden wij de komst van de missionaire predikant een zodanig belangrijke ontwikkeling dat we er meer aandacht aan willen besteden dan in dit nummer mogelijk. We streven ernaar om in het komende jaar een aantal artikelen over de missionaire predikant te publiceren om zo recht te doen aan de situatie waarin veel predikanten zich thans bevinden.

Rein Brouwer opent dit nummer met een onderzoek van recente documenten van de Protestantse Kerk in Nederland met betrekking tot de vraag wat die te zeggen hebben over het ambt van predikant. Hij signaleert dat de verhouding tussen predikanten enerzijds en kerk anderzijds in toenemende mater onder druk komt te staan. Wouter Slob levert een bijdrage over Dominee 2.0. De beweging verdween net zo snel als ze was opgekomen, maar welke vragen blijven resoneren? Theo Peizier beschouwt enkele ontwikkelingen in de rechterlank van de protestantse kerk, waardoor het predikantschap ook daar aan veranderingen onderhevig is. Jacques Schenderling richt zich op recente ontwikkelingen en inzichten op het terrein van de beroepsethiek van pastores: een update van zijn gelijknamige boek uit 2008. Johan van Holten relecteert over de veranderende rol van predikanten. Sophie Bloemert kijkt hoe het staat met de samenwerking tussen predikanten, en doet daarvoor enkele aanbevelingen. Gerrit van Meijeren richt onze aandacht op een nieuw fenomeen: predikanten die voor een bepaalde tijd aan een gemeente zijn verbonden als interim-predikant of vanuit de mobiliteitspool. Liuwe Westra bekijkt welke gevolgen de voortgaande secularisatie van de samenleving heeft op het functioneren van de predikant. Hij sluit niet uit, dat het predikantschap in zijn huidige vorm binnen afzienbare tijd verdwijnt.

Al met al denken wij de lezers aldus een breed palet aan beschouwingen en gedachten over de predikant voor de toekomst aan te bieden. Uiteraard ontbreken in dit themanummer de gebruikelijk rubrieken niet: meditatie, kroniek, boekbesprekingen en een overzicht van artikelen in andere theologische bladen. De themaredactie wenst de lezers veel genoegen bij het lezen van dit nummer.

Rein Brouwer, Alco Meesters, Liuwe Westra – themaredactie

 

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search