Menu & Search

Verlangen naar veiligheid

Vorig jaar zag het boekje van Beatrice de Graaf Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad het licht. Deze historica en terrorismedeskundige heeft het op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland geschreven naar aanleiding van een eerder gehouden bezinningsochtend  tijdens de Generale Synode waarop zij sprak. Het boekje is bedoeld om vanuit de kerk een bijdrage te leveren aan het publieke debat rond het thema veiligheid. Het College van Bijzonder Hoogleraren aan de theologische faculteit in Groningen heeft gemeend zijn jaarlijkse najaarscolloquium aan de thema’s angst en veiligheid te moeten wijden. De bijdragen aan dit colloquium zijn in dit nummer van Kerk en Theologie opgenomen. Herman Paul leidt in zijn bijdrage het onderwerp inhoudelijk in.

De meditatie ‘Een dialectiek die niet veiligstelt’ is van Pieter Vos. Ook hij gaat in op het verlangen naar veiligheid. Dreiging en onveiligheid in het leven worden volgens hem niet door de zekerheid van het geloof opgeheven, maar juist onderkend. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Het heil wordt immers blijvend van elders verwacht. In de kroniek is er aandacht voor de ‘pinkstergolf’ die door vele kerken waart, het ontstaan van huisgemeenten, professor Gijs Dingemans die eind vorig jaar is overleden en twee recent verschenen boeken over Mariaverering. Dit alles wordt gecomplementeerd met een aantal boekbesprekingen en een overzicht van artikelen in andere theologische tijdschriften.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen van dit nummer, en dat uw theologisch denken over het verlangen naar veiligheid mag worden verdiept.

 

Alco Meesters

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search